17ka WPP Warszawska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
https://mobirise.com/

RODO pielgrzyma

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). W Kościele katolickim sprawy te reguluje również Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski z dnia  13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.


Pouczenie o przysługujących prawach – zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Prowincja Chrystusa Króla z siedzibą w Warszawie Ul. Skaryszewska 12 w Warszawie, NIP 1251516919, REGON 006237358, forma prawna: kościoły i związki wyznaniowe. Kontakt mailowy: ochrona.danych@17-ka.org.pl 2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe będą przetwarzane po to, aby: - Zorganizować przejście WPP AG17- Zapewnić bezpieczeństwo wszystkich uczestników WPP AG17- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: - pisemna zgoda na przetwarzanie danych; - uzasadniony interes administratora danych osobowych. – art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (RODO) w celu organizacji pielgrzymki, albo – art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 dla wykonania określonego celu. 3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu, do chwili wycofania zgody maksymalnie przez okres 5 lat. Zgodę mogą pielgrzymi wycofać w każdym czasie drogą mailową pod ochrona.danych@17-ka.org.pl Po tym czasie nośniki przechowujące dane (np. dokumenty) zostaną zniszczone. 4. Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom: - Służby medyczne, służby porządkowe, ubezpieczyciel niosące pomoc uczestnikowi WPP AG17, organom Kościoła Katolickiego w zakresie wyżej wymienionych wyrażonych zgód 5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, b. prawo dostępu do danych osobowych, c. prawo żądania sprostowania danych osobowych, d. prawo żądania usunięcia danych osobowych, e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, g. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych osobowych. Prawo wycofania zgody W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, istnieje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny. Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu, jakim jest organizacja i przebieg pielgrzymki. Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 ...