https://mobirise.com/

Kierownik Trasy

Wojciech - Kierownik trasy i Tadeusz - jego zastępca.

Kierownik Trasy w ramach przygotowania i realizacji planu Pielgrzymki:
- wytycza trasę przejścia,
- wyznacza miejsca odpoczynków i noclegów,
- przygotowuje opis trasy i harmonogram realizacji,
- przygotowuje mapy wzorcowe,
- nadzoruje przebieg pielgrzymki,
- koordynuje działania służb państwowych i pielgrzymkowych w obszarze realizacji planu Pielgrzymki,

Zwyczajowo kierownik trasy przygotowuje dla kierowników służb niezbędne informacje związane z realizacją w/w zadań w formie informatora.

W okresie poprzedzającym Pielgrzymkę objeżdża trasę upewniając się czy wszystkie drogi leśne i asfaltowe oraz mosty są dostępne zgodnie z zaplanowaną trasą.

W razie konieczności modyfikuje trasę, miejsca i czas odpoczynków bezpośrednio na trasie.

 ...