17ka WPP Warszawska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
https://mobirise.com/

Czarna

"Czerwone Maki" to grupa, którą tworzą Chrystusowcy wraz z młodzieżą akademicką, młodzieżą szkół średnich oraz innymi osobami - stałymi bywalcami tej grupy. Przychodzą sami, w "parach", w grupach znajomych i z rodzinami. Uczestnicy grupy mieszkają na terenie parafii prowadzonych przez Chrystusowców, głównie z Pomorza Zachodniego ale także i z innych, pięknych miejsc naszej ojczyzny. Pielgrzymi z grupy Czarnej w swoim codziennym życiu to studenci i uczniowie szkół średnich, osoby pracujące, wychowujące potomstwo i już odpoczywające po okresie pracy. Z jakimi intencjami idą pielgrzymi? Najlepiej spytać o to każdego z osobna, bo każdy jest inny, niepowtarzalny. Z pewnością jednak wiele z tych osób idzie, bo szuka, szuka odpowiedzi na trudne pytania, jakie pojawiają się w życiu każdego z nich. Pytania o sens istnienia, swoje miejsce na Ziemi i we współżyciu z innymi osobami, źródła swoich radości i szczęścia, cierpień i niepowodzeń. Pytania o to, co było, co jest i co będzie. Pytania "dlaczego?" i "po co?". Na pewno też są i takie osoby, które chciałyby poprzez tę pielgrzymkową wędrówkę złożyć hołd i dziękczynienie Bożej Matce i Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi za otrzymane łaski i dary. Pielgrzymka jest wydarzeniem wyłącznie religijnym. To niezwykła forma wędrownych rekolekcji przeżytych w ciągu dziewięciu dni na trasie ok. 270 km . Centrum każdego dnia stanowi Msza święta celebrowana zwykle rano przed wyruszeniem na szlak pielgrzymkowy. Treści jakie wypełniają czas wspólnego pielgrzymowania to pogłębiona refleksja religijna, wspólna modlitwa różańcowa, dzielenie się Słowem Bożym w ramach świadectwa, liczne konferencje i dyskusje religijne, śpiewy. Istotnym momentem spotkania z miłosiernym Ojcem jest sakrament pojednania podczas drogi oraz na postojach. Liczni bracia kapłani są zawsze do dyspozycji pielgrzymów. Konieczne są momenty ciszy, okazji do osobistej refleksji.


Przewodnik: Ks. Marcin Sęk