https://mobirise.com/

Porządkowi

Służba Porządkowa jest z pielgrzymami praktycznie 24 h /dobę.

W ciągu roku przygotowujemy się do pielgrzymki sprawdzając i uzupełniając sprzęt niezbędny do kierowania ruchem drogowym, dbając o tężyznę fizyczną (przynajmniej niektórzy), organizując szkolenia dla porządkowych nadające im uprawnienia do kierowania ruchem.

Każdy dzień naszej służby rozpoczynamy wcześnie rano realizując porządek przejścia nakreślony przez Kierownika Trasy. Podstawowym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo pielgrzymki na drogach poprzez:
- kierowanie ruchem drogowym w celu ułatwienia przejścia całej kolumny przy jednoczesnym zachowaniu płynności ruchu innych użytkowników dróg (czasami ze wsparciem służb mundurowych – za co serdecznie dziękujemy)
- formowanie kolumny do marszu wraz z utrzymaniem odpowiedniego czasu przejścia poszczególnych odcinków
- przygotowanie dróg leśnych do przejścia kolumny
- sadzanie grup na odpoczynki
- pomoc przy rozprowadzaniu grup na obiady przygotowywane przez naszych wspaniałych gospodarzy
- dopilnowanie przestrzegania ciszy nocnej i bezpieczeństwo na noclegach
- edukację i wzajemny szacunek pielgrzymów i transportu towarzyszącego jadącemu przy kolumnie
- bliską współpracę z porządkowymi grupowymi

Jesteśmy najczęściej pierwszą linią informacji i kontaktu z innymi służbami pielgrzymki. Wiemy, za ile minut/kilometrów jest postój oraz za ile minut wychodzimy, gdzie grupy jedzą obiady, gdzie jest obecnie TOI-TOI, wiemy gdzie jest karetka i czy będzie można podjechać ten etap transportem pielgrzymkowym. Dzięki łączności radiowej możemy szybko komunikować się z innymi służbami i starać się odpowiedzieć na wszystkie pytania naszych pielgrzymów.

Jak nas rozpoznać? Najlepiej werbalnie: „Za 5 minut wychodzimy”, „Ustawiamy się”, „Ruszamy!” „Dołączamy, dołączamy”, „Lewa wolna”. – to właśnie MY.

 ...