https://mobirise.com/

Warszawska Pielgrzymka Piesza
Akademickich Grup 17-ych 


Warszawa - Jasna Góra, 6 - 14 sierpnia

-->

 


313. WPP AG 17 - 2024


„Kocham Kościół” to hasło tegorocznej pielgrzymki, które nawiązuje do tematu roku duszpasterskiego w Polsce. Chcemy w tym czasie uświadomić sobie czym jest dla nas Kościół i co daje nam uczestnictwo w tej wspólnocie. Kościół wielokrotnie porównywany jest do matki, która karmi swoje dzieci.
Korzystamy z tego pokarmu, kiedy słuchamy Słowa Bożego we wspólnocie, gdy uczestniczymy w sakramentach oraz w czasie wspólnego działania i służby dla Chrystusa. By podkreślić ten „matczyny” wymiar wspólnoty, logiem tegorocznego pielgrzymowania będą dłonie łamiące chleb.
Przyglądając się uważnie tym dłoniom zobaczymy serce, które wyraża miłość i wdzięczność Bogu za możliwość współtworzenia tego wspaniałego dzieła, jakim jest Kościół.
Będziemy odkrywać na nowo tajemnice Bożej obecności we wspólnocie wierzących i przybliżać się do w pełni świadomego i owocnego uczestnictwa w tym mistycznym Ciele Chrystusa, którym jest Kościół.​


ks. Marcin Przywara SAC
Przewodnik WPP AG 17
 ...