17ka WPP Warszawska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
https://mobirise.com/

Regulamin Pątnika

1.Pątnikiem Grup "17" jest każdy poszukujący Prawdy, który:
- pielgrzymuje w celu wewnętrznej przemiany przez zjednoczenie z Chrystusem i Jego Matką;
- zapisał się na pielgrzymkę i otrzymał pakiet pielgrzyma
- zapoznał się z regulaminem i przestrzega go na pielgrzymim szlaku.


2. Kierownikiem akademickich Grup "17" jest ksiądz Wojciech Świderski - pallotyn. Współpracują z nim przewodnicy poszczególnych grup, klerycy, oraz pątnicy ze Służb Pielgrzymki: informacyjnej, porządkowej, medycznej, noclegowej, obiadowej, muzycznej, liturgicznej, ekologicznej, technicznej (nagłośnienie, łączność).

3. Za realizację programu duchowego odpowiada ksiądz – przewodnik. Wszelkie inicjatywy należy uzgodnić z osobami odpowiedzialnymi za organizację grupy.


4. Codzienna Msza święta jest centrum dnia pielgrzymkowego.

5. Pielgrzymka jest aktem pokutnym, pomagającym w nawróceniu człowieka do Boga, dlatego:
- pątnicy znoszą cierpliwie trudy związane z marszem, noclegiem (w namiotach, stodołach), skromnym wyżywieniem zakupionym lub ofiarowanym przez mieszkańców mijanych miejscowości;
- na czas pielgrzymki zabrania się spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu;
- obowiązuje strój skromny;
- zakazuje się wspólnego nocowania mężczyzn i kobiet (zwłaszcza w namiotach) - nie dotyczy małżeństw;
- przez cały dzień pątnicy idą w swoich grupach; zmiana grupy wyłącznie za zgodą przewodników.


6. Na pielgrzymce wszyscy pamiętają o podstawowym prawie chrześcijańskim - miłości. Pielgrzymi zatem śpieszą sobie z pomocą, a do siebie zwracają się "Siostro", "Bracie".


7. Pielgrzymowanie przed krzyżem jest surowo zabronione i wyłącza ze wspólnoty pielgrzymów. W przypadku konieczności przejazdu samochodem, każdego pątnika obowiązuje zawsze przepustka wypisana przez księdza - przewodnika grupy lub lekarza.


8. Osoby pragnące dołączyć do Pielgrzymki w trakcie jej trwania, zapisują się na najbliższym noclegu w punkcie informacyjnym.


9. Bagaże podpisane imieniem i nazwiskiem oraz oznaczone kolorem grupy oddajemy na samochody transportowe, zgodnie z informacją otrzymaną przy zapisie, do konkretnej grupy. Odpowiedzialność za bagaż ponoszą wyłącznie właściciele samochodów.


10. W czasie drogi i w miejscowościach noclegowych działa Pielgrzymkowa Służba Zdrowia.
Każdy z pątników zabiera ze sobą co najmniej cztery bandaże zwykle i jeden elastyczny, plaster, spirytus salicylowy, krem i talk lub zasypkę do stóp oraz lekarstwa używane przez pątników na co dzień.


11. Pielgrzymi uczestniczą w kosztach pielgrzymki. Opłata uwzględnia m.in. „pakiet pielgrzyma”, ubezpieczenie NW, transport bagaży, zorganizowanie punktu PCK, nagłośnienie, dostęp do Toi-Toi, wywóz śmieci i inne.


12. W uzasadnionych sytuacjach i po konsultacji z przewodnikiem grupy, przewiduje się obecność transportu towarzyszącego. Jego funkcjonowanie porządkuje osobny regulamin.


13. Pielgrzym Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki grup „17” jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania pielgrzymki, tj. 6-15 sierpnia 2017 r. Dodatkowo należy zabrać ze sobą dowód ubezpieczenia.

14. Kontynuacją formacji pielgrzymkowej są spotkania poszczególnych grup, organizowane przez księdza-przewodnika.