17ka WPP Warszawska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
https://mobirise.com/

Słowo Przewodnika - 306. WPP AG 17

Idźcie i głoście! 306 WPP AG 17


Wielu pielgrzymów, a zwłaszcza obserwatorów, zastanawia się, po co to całe wędrowanie? Można podać łatwą odpowiedź, że jest to dobry moment na sprawdzenie się w trudnych warunkach, bądź ciekawe spędzenie wolnego czasu. Zastanowi jednak fakt, iż wielu z pielgrzymów musi ponieść ogromne "koszty", aby móc przejść tę niełatwą drogę do tronu Pani Jasnogórskiej. Cierpią spiekotę, chłód, ból podczas drogi. Muszą zmagać się ze swoimi pracodawcami, aby właśnie w tym czasie udzielił im urlopu. Często spierają się z rodziną, która nie rozumie, że mama, tata lub któreś z dzieci nie jedzie z nimi na wczasy, gdyż podejmuje jakieś "dziwne" wędrowanie. Można przypuszczać, iż to dotyczy wielu z Was.


Już dziś jesteśmy wdzięczni i pełni podziwu, że potraficie przeciwstawić się tylu zmiennym i ruszacie z nami do Maryi, by razem z Nią doświadczyć miłości i spotkania z Jej Synem.


Nasze wędrowanie ma sens! Jest bowiem odpowiedzią na zaproszenie Jezusa, który przez swój Kościół w obecnym roku woła: Idźcie i głoście! Pragniemy odpowiadać na wiele wezwań i zaproszeń, jakie Jezus w swoim Słowie do nas kieruje. Mówi, w Dziejach Apostolskich, iż nie możemy nie mówić o tym cośmy widzieli i słyszeli. A przecież tak wielu pielgrzymujących doświadczyło osobiście ogromu łask, a nawet cudów, które Bóg zdziałał w ich życiu, często przez Maryję. Możemy śmiało zobaczyć siebie w poleceniu, jakie Jezus kieruje w ewangelii wg św. Marka: "wracaj do swoich i opowiadaj, co Pan Ci uczynił".


Życzę nam, abyśmy w czasie tegorocznego pielgrzymowania byli podobnymi posłańcami, jak Maria Magdalena posłana do Apostołów z misją powiedzenia, że Jezus żyje. Jak uczniowie idący do Emaus, którzy po doświadczeniu Eucharystii, wracają by opowiedzieć innym co ich spotkało i jak poznali Jezusa. A może jak Maryja, do której zmierzamy, a która daje przykład, idąc do Elżbiety i mówiąc: "Wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny".
Idźcie więc i doświadczajcie wielkich rzeczy, a mówiąc o nich głoście je wszelkiemu stworzeniu.


Brat przewodnik
Ks. Wojciech Świderski SAC