17ka WPP Warszawska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
https://mobirise.com/

Biało – czarno – czerwona

Grupa Tradycyjna o charakterze Pokutnym, w której realizujemy program formacyjny, oparty na tradycyjnej duchowości i pobożności katolickiej.

ORGANIZATORZY
Organizowana jest przez Warszawskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej, we współpracy z duchowieństwem z Bractwa Kapłańskiego św. Piotra i Instytutu Dobrego Pasterza, które sprawuje także opiekę duszpasterską nad pielgrzymami.

RYS HISTORYCZNY
W roku 1995, w środowisku akademickim Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej, dzięki staraniom i pracy kilku osób, które podjęły trud organizacyjny, powstała tradycyjna grupa "BIAŁO - CZARNA" WAPM, która od roku 1997 pod barwami "BIAŁO - CZARNO - CZERWONYMI" pielgrzymuje na Jasną Górę w ramach Akademickich "Siedemnastek" Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej. Przez wiele lat za organizację odpowiadali członkowie stowarzyszenia katolików świeckich, skupieni wokół Ligi św. Michała Archanioła. W ostatnich latach grupa organizowana jest przez Warszawskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej, we współpracy z kapłanami z Bractwa Kapłańskiego św. Piotra oraz Instytutu Dobrego Pasterza. Dlatego - w imieniu organizatorów - z wielką radością zapraszamy wszystkich do wspólnego pielgrzymowania w tradycyjnej grupie "BIAŁO - CZARNO - CZERWONEJ", zarówno tych, którzy po raz pierwszy wybiorą się na pielgrzymkę, jak i tych, którzy po raz kolejny wyruszają z nami na pątniczy szlak.

DUCHOWOŚĆ
Na pielgrzymim szlaku pragniemy czerpać z duchowości Kościoła rzymsko-katolickiego, opierając się na jego wielowiekowej tradycji liturgicznej i ascetycznej. Dlatego w modlitwie pielęgnujemy Brewiarz, odmawiając Jutrznię, Nieszpory i Kompletę a także tradycyjne nabożeństwa: Różaniec, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, Drogę Krzyżową, Litanie itd. oraz śpiewamy uświęcone wielowiekową tradycją katolickie pieśni liturgiczne, eucharystyczne, maryjne. 
Naszą więź z Kościołem katolickim pragniemy wyrazić także poprzez modlitwę w języku łacińskim, który od kilkunastu wieków jest oficjalnym językiem Kościoła, a którego znajomość w Polsce, niestety, szybko zanika. Grupa nasza stawia sobie za cel kultywowanie tradycyjnych form pobożności, w szczególności zaś pielęgnowanie dostojnego śpiewu gregoriańskiego, który, jak podkreślają Ojcowie Soboru Watykańskiego II, ma pierwszeństwo przed innymi rodzajami śpiewu. Tak chcemy realizować zasadę: "Lex orandi - lex credendi" (jak się modlimy, tak też wierzymy).

ELEMENTY CHARAKTERYSTYCZNE: MODLITWA, MSZA ŚWIĘTA, SZTANDARY, WSPÓLNY STÓŁ
Elementami charakterystycznymi naszej grupy są m. in. tradycyjna modlitwa, tradycyjny śpiew, bez towarzyszenia gitary, a także powierzenie każdego dnia pielgrzymkowego świętemu patronowi, ponadto dodatkowe konferencje oraz tzw. wspólny stół. Można nas poznać również po niesionych przez pielgrzymów proporcach, licznych flagach i sztandarach. Ważnym bowiem elementem naszej pielgrzymki jest jej zewnętrzna symbolika. Naszą grupę bez trudu można rozpoznać po charakterystycznych flagach i proporcach w barwach naszej grupy. Nasze flagi odwołują się do tradycyjnej symboliki chrześcijańskiej. Powiewają biało-czarne flagi z czerwonym, ośmioramiennym krzyżem. Niesiemy flagę z fragmentem szaty maryjnej z Ikony Czarnej Madonny z Jasnej Góry. Wierność Stolicy Apostolskiej i Ojcu Świętemu manifestujemy flagą z herbem papieskim. Łopoce sztandar Królestwa Polskiego. Są też proporce zawierające jasne przesłanie: "Deus, Patria, Familia" oraz "Bóg, Honor, Ojczyzna". Może właśnie dlatego nieoficjalnie nasza grupa nazywana jest "flagową" a pielgrzymi "krzyżowcami".

MODLITWA
Nasze pielgrzymowanie jest głoszeniem chwały Bożej przez pokutę i umartwienie. Taki właśnie charakter chcemy nadać naszym modlitwom. Stąd też, sięgamy do bogatego skarbca tradycji Kościoła, by wydobyć z niego skarby modlitwy refleksyjnej i medytacyjnej, skupiamy się na psalmach, śpiewamy tradycyjne pieśni, piękne nie tylko ze względu na swą melodię, ale bogate w pouczającą treść. Idziemy do naszej Pani Jasnogórskiej modląc się na różańcu, chwaląc Jej Niepokalane Poczęcie w Godzinkach, ku Jej czci śpiewając Litanię, razem z Nią towarzysząc Synowi w piątkowej Drodze Krzyżowej, Jej ofiarowując się w Apelu Jasnogórskim.

MSZA ŚWIĘTA
Zwracamy też szczególną uwagę na kult Najświętszej Eucharystii. Tradycją katolicką jest częste, codzienne nawiedzanie Najświętszego Sakramentu. W czasie pielgrzymki mamy okazję codziennie widzieć i przyjmować Chrystusa pod postacią chleba i wina, uczestnicząc w Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, którą niedawno Ojciec Święty Benedykt XVI "przywrócił" Kościołowi.
Z wdzięcznością za możliwość korzystania z tego niewyczerpanego źródła łask i dla uczczenia realnej obecności, i w podzięce za nią, ofiarowujemy po każdej Mszy św. dziękczynienie.

KONFERENCJE
Konferencje poświęcone są zagadnieniom doktrynalnym, przybliżające integralne nauczanie Kościoła, a przygotowane w oparciu o tegoroczny temat pielgrzymki, a głoszone przez Księdza Przewodnika. Ponadto planujemy konferencje poruszające aktualne problemy, zagrożenia Kościoła i Ojczyzny. Konferencje te głosić będą zarówno pielgrzymujący w grupie uczestnicy życia publicznego, naukowcy, znawcy przedmiotu, jak i zaproszeni goście.

 

PATRON DNIA
Kolejne dni będą poświęcone różnym świętym. W krótkim rozważaniu, prezentującym patrona dnia, przybliżymy sobie jego życie, cnoty, dorobek i zasługi. W ciągu dnia, w sposób szczególny modlimy się do niego, prosimy o jego orędownictwo. Wyrazem naszej wiary w świętych obcowanie będzie codzienny śpiew Litanii do Wszystkich świętych. Również w ten sposób pragniemy zamanifestować naszą łączność, pielgrzymujących na ziemi (Ecclesia peregrinans), jako Kościoła wojującego (Ecclesia militans), ze świętymi w niebie, stanowiącymi Kościół triumfujący (Ecclesia triumphans), jak i z duszami w czyśćcu cierpiącymi, wypraszając też potrzebną pomoc dla Kościoła cierpiącego (Ecclesia patiens). Nade wszystko zaś prosimy o pomoc naszych Aniołów Stróżów i polecamy nasz pątniczy trud wsparciu św. Michała Archanioła, obrońcy czystości.

POSIŁKI
W naszej grupie śniadania i kolacje przygotowujemy i spożywamy wspólnie. Ten nasz "wspólny stół" będzie przygotowywało codziennie kilka osób (według podziału na zastępy), z prowiantu zakupionego przez szefa kuchni grupy "BIAŁO - CZARNO - CZERWONEJ". Na trasie na bieżąco kupowane są m. in. świeże warzywa, owoce, wędliny, chleb i masło. Warto tylko wspomnieć, że kulinarnym przebojem stała się już słynna jajecznica szefa kuchni. Ten "wspólny stół" jest zarówno elementem charakterystycznym dla grupy jak i swoiście integrującym. Czas posiłków, a zwłaszcza wieczornych kolacji, to wyśmienita okazja do dyskusji na aktualne tematy i odpoczynku po cały dniu marszu.

PODSUMOWANIE
Można się zastanowić czy, nie jest to program zbyt ambitny dla młodzieży. Nie zaprzeczymy, że wymagamy dużo: podporządkowania się surowym przepisom, pewnej ascezy, odrobiny samozaparcia, wysiłku intelektualnego. Zapewne, gdzie indziej można znaleźć mniej wygórowane wymagania, luźniejszą atmosferę. Ale czy o to właśnie chodzi? Czy to prowadzi do wychowania religijnego, owocującego świętością? Czy jest więc korzystaniem ze wszystkich dostępnych w Kościele środków uświęcających? Na pielgrzymce szczególnie służymy Bogu i Kościołowi modlitwą oraz umartwieniem, kształcimy się dzięki podjętemu wysiłkowi poznania prawd wiary i nauki Kościoła. Od tego, czy dziś podejmiemy ten trud, może zależeć kondycja wiary następnego po nas pokolenia, któremu będziemy ją przekazywać. Ufamy, że uda nam się wspólnie podjąć ten trud. Wierzymy, że młodzi są ambitni i ofiarni. Ofiarni, bo potrafią złożyć z siebie ofiarę Panu Bogu, oddać Mu wszystko swoje bez reszty, by zyskać Jego samego. Wierzymy też, że proponowane środki potrafią porwać serca i umysły młodych, bo taka modlitwa, taki styl życia ratowały wiarę naszych ojców. Do takiego sięgnięcia do bogatej, tradycji wzywa nas przecież nieustannie sam Ojciec Święty, szczególnie podczas swych pielgrzymek do Ojczyzny. "Winniśmy wyznawać Boga przez gorliwe uczestniczenie w życiu Kościoła; przez troskę o słabych i cierpiących, a także poprzez podejmowanie odpowiedzialności za sprawy publiczne, w duchu troski o przyszłość narodu budowaną na prawdzie Ewangelii. Taka postawa wymaga dojrzałej wiary, osobistego zaangażowania. Winna wyrażać się w konkretnych czynach. Za taką postawę trzeba nieraz płacić heroizmem i ogromnym poświęceniem. Czyż i w naszych czasach, w naszym życiu nie doświadczyliśmy różnego rodzaju upokorzeń, starając się dochować wierności Chrystusowi i w ten sposób zachować chrześcijańską godność? Każdy chrześcijanin jest powołany, by zawsze i wszędzie tam, gdzie go Opatrzność postawi, przyznawać się do Chrystusa przed ludźmi (por. Mt 10, 32)." (Jan Paweł II, Gniezno 3 czerwca AD 1997).
Powierzamy nasze pielgrzymowanie Matce Najświętszej, Pani i Królowej narodu polskiego i za wstawiennictwem naszych Świętych Patronów, pragniemy ofiarować nasz pielgrzymi trud za święty Kościół katolicki. Szczególnie chcemy modlić się za Jego Świątobliwość Benedykta XVI, wszystkich księży biskupów i całe duchowieństwo, prosić o liczne powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie w roku kapłańskim a także modlić się za Ojczyznę naszą i wszystkich sprawujących władzę.
Niech Matka Najświętsza wyjedna nam łaskę godnego pielgrzymowania, abyśmy zawsze byli gotowi służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. 
INFOLINIA: 0 603 292 173; 
INTERNET: www.bialo-czarno-czerwona.pl lub www.bczcz.fidelitas.pl
Przewodnik: Ks. Grzegorz Śniadoch